“Maailma on iso paikka, oma päänuppi pelkkä pururata, joten apua kannattaa pyytää”

20.04.2020

Liepuskan yrittäjät Eeva ja Timo Turunen hahmottelivat yrityksen uutta strategiaa viime syksynä. Taustalla pyöri kuitenkin ajatus siitä, että strategian syventämiseen voisi käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Sopivaksi keinoksi Eeva ja Timo totesivat mentoroinnin. Sopiva mentori löytyi Savonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijan avulla.

Eeva ja Timo tapasivat mentorin kolmesti lyhyellä aikavälillä. Tapaamisissa mentori auttoi tarkastelemaan liiketoimintastrategiaa niistäkin näkökulmista, jotka ovat jääneet aiemmin käsittelemättä. Yhtenä esimerkkinä Timo mainitsee henkilöstöä koskevat linjaukset. Jos yrityksessä ei ole tarvittavan osaamisen varmistamiseen ja rekrytointiin selkeitä periaatteita, yrityksen liiketoiminta voi vaarantua. Samalla tarkasteltiin, mitä kannattaa tehdä itse ja mihin puolestaan on hyvä käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Keskustelut mentorin kanssa toivat varmuutta siihen, että strategian ytimessä on oikeita asioita. Tämän jälkeen oli helppoa siirtyä toiminnan suunnitteluun. Mentori haastoi ottamaan käyttöön uusia työkaluja. Liepuskalaiset ovat esimerkiksi laatineet markkinointiin selkeitä aikatauluja ja toimintatapoja.

Timo toteaa, että yrittäminen on aika yksinäistä puuhaa ainakin pienissä yrityksissä. Vaarana on, että alkaa pitää omia ajatuksia ainoina oikeina. Kun maailma muuttuu ympärillä, entiset konstit eivät välttämättä toimi. Mentori haastaa yrittäjää miettimään miksi toimintaa on kehitettävä ja rohkaisee miettimään, miten tämän voi tehdä.

Evästykseksi muille yrittäjille Timo kehottaa rohkeasti hyödyntämään mentorointia yrityksen toiminnan kehittämisessä. Avoin ja rehellinen omista epäonnistuneistakin kokemuksista ja ajatuksista kertominen mentorille auttaa jäsentämään asioita ja täsmentämään tavoitteita. ”Mieti etukäteen, mitä haluat. Kun sanot sen ääneen, saat apua.”

BizMentors International -hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa mentorointia helposti saavutettavana liiketoiminnan kehittämisen keinona myös kansainvälisesti. Hankkeessa luonnonvaroista ruokatuotteita ja –palveluita tarjoavat pk-yritykset saavat apua liiketoimintansa kehittämiseen kokeneen mentorin avulla. Toiminta on yritykselle maksutonta. Hanke on Northern Periphery and Arctic Programme –rahoitteinen ja Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa on mukana toimijat Irlannista, Pohjois-Irlannista ja Islannista.

Anna Rossi
TKI-asiantuntija, liiketoiminta, matkailu ja ravitsemisala
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kiinnostuitko lähtemään mukaan toimintaan? Ota yhteyttä hankkeen projektipäällikkö Anna Rossiin, anna.rossi@savonia.fi, p. 044 785 6067.

Viimeisimmät

Seuraa