Hankekuulumiset 05 / 2020

GastroBusiness (Savonia) –hankkeessa koulutukset ja työpajat jatkuvat kevään aikana etäyhteyksien kautta. Tulossa on myös webinaarisarja sähköisestä markkinoinnista. Huhtikuulta peruuntunut opintomatka Järvisydämeen siirrettiin toteutettavaksi 23.9. Local Food Gift Challenge-ohjelma tarjoaa tuotelahjojen tuotekehitykseen, tuotteistamiseen, tarinallistamiseen ja pakkausratkaisuihin sparrausapua toukokuun aikana, yrityksille on lähtenyt kysely aikatauluista. Lisätietoa Johanna Kantala, p.044 785 6929, johanna.kantala@savonia.fi 

Savolaisuus on makuasia (Savonia). Savolaisuus on makuasia-hankkeen koululaisille suunnatun lähiruoka-teemaisen tiedotusmateriaalin tuottajaksi on valittu Ravistamo Oy, jonka kilpailukykyinen hinta, raikas ja nykyaikainen materiaali sekä alan vahva ja monipuolinen asiantuntemus ja kokemus tekivät vaikutuksen. Materiaalin avulla pyritään tuomaan tulevaisuuden kuluttajille tietoutta siitä, mitä on lähiruoka ja missä se kasvaa. Koululaiset pääsevät samalla valmistamaan itse maukkaan koululounaan lähiraaka-aineista. Ensimmäiset teemapäivät kouluihin on jo sovittu alku syksyyn. Hanke on myös jalkautunut pohjoissavolaisten lähituottajien pariin ja alkanut kartoittamaan lähituottajien tämän hetkisiä tarpeita ja myyntikanavia. Lähituottajat lähettävät myös kauttamme pienen videotervehdyksen, joita julkaisemme pitkin kevättä ja kesää Taste Savon Facebook-sivuilla. 

Pyrimme saamaan tuottajien ja kuluttajien tarpeet kohtaamaan ja jakamaan tietoutta lähiruoasta ja nostamaan sen arvostusta. Kuntapäättäjille suunnatun tiedotuspaketin kasaaminen on aloitettu ja tarkoituksena on lähestyä päättäjiä, jotta lähiruoka näkyisi paremmin myös koululounaalla ja varhaiskasvatuksessa erilaisten jakelutukien ja palvelunhankkijan vastuullisuuden myötä. Samalla vahvistetaan myös aluetaloutta ja varmistetaan paikalliselinkeinojen ja työpaikkojen säilyminen. 

ERG juhlavuosihanke (ProAgria / MKN): ERG juhlavuosihankkeessa tuotantojen tilanne vuodelle 2020 on epävarma, joten painopistettä siirretään vuoteen 2021. Matkanjärjestäjien kanssa tehdään yhteistyötä sisältöjen paketoimiseksi ja uusia sisältöjä tuotteistetaan. Tastesavo-sivusto uudistuu toukokuussa, blogi aktivoituu ja digitaalisia sisältöjä tuotetaan livetuotantojen ollessa tauolla. Ruokamatkailutuotteita kannattaa koko ajan kehittää. Tutustu tämänhetkiseen tuotetarjontaan Tastesavo-sivun Medialle –osiossa. Ladattavat tuotekorttitiedostot löytyvät sivun alalaidasta.

Eurega (ProAgria / MKN): Kevään 2020 aikana valmistuu Action Plan Wellness –tuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Digitaalinen Gastro Map nostaa Pohjois-Savon kumppaniyritykset kartalle ja matkailijoille suunnattuihin kanaviin, tiedotus viikolla 20 ja julkaisu touko-kesäkuun vaihteessa. TBA.